LG AMBASSADOR

Home 5 LG AMBASSADOR

LG Ambassador – rzepak ozimy

Odmiana LG Ambassador podstawowe informacje:

TYP ODMIANY

odmiana mieszańcowa

REJESTRACJA

Polska 2019 r.

Profil agrotechniczny:

N

Zdrowotność roślin: bardzo wysoka odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz wysoka na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7)

N

Termin kwitnienia: średniowczesny

N

Odporność na pękanie łuszczyn: wybitna

N

Dojrzałość techniczna: średniowczesna

LG AMBASSADOR:

N

Stanowi trzon segmentu najnowszej generacji odmian rzepaku ozimego z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Innowacyjna linia genetyczna mieszańca łączy w sobie unikalne cechy odpornościowe z wysokim poziomem plonowania.

N

Lider w badaniach rejestrowych COBORU pod względem plonowania (48 dt/ha – 119,4% wzorca w latach 2017–2019).

N

Mieszaniec należy do programu hodowlanego N-Flex. Odmiany wyselekcjonowane dla tego programu charakteryzują się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych. Fakt ten nabiera ogromnego znaczenia w kontekście wejścia w życie ustawy azotanowej.

N

Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion idealnie zabezpiecza plon w niekorzystnych warunkach pogodowych.

N

Atutem odmiany jest także wyjątkowa zdrowotność roślin, w szczególności odporność na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7).

N

Unikalny pakiet odpornościowy zabezpiecza plon w trudnych warunkach uprawy.

N

Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Profil agronomiczny