Rzepak

Home 5 NASIONA 5 RZEPAK

Rzepak

Jesteśmy dystrybutorem nasion rzepaku firm: LIMAGRAIN, KWS, RAGT oraz innych hodowli. Naszą odmianą rekomendowaną jest ES CAPELLO. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, przygotowaną z myślą  o rolnikach indywidualnych, przedsiębiorstwach rolnych oraz firmach handlowych.

ES Capello to odmiana hybrydowa rzepaku ozimego – popularnie:
mieszaniec rzepaku ozimego.

Rzepak ozimy ES Capello daje plon najwyższej jakości z wysoką zawartością tłuszczu w nasionach.

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU:48,4%S.M. NASION
ZAWARTOŚĆ KWASÓW OMEGA-3:10,4%

SILNE STRONY ODMIANY RZEPAKU ES Capello

WYSOKI I STABILNY PLON RZEPAKU I ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN

Rzepak ozimy ES Capello łączy wysokie i stabilne plonowanie z wysoką jakością nasion oraz szeroko rozumianą zdrowotnością roślin. Hybrydowa odmiana ES Capello posiada tolerancję na Phomę, czyli suchą zgniliznę kapustnych, a także czerń krzyżowych oraz zgniliznę twardzikową. Rzepak ten dobrze znosi wysoką presję szkodników (np. mszyc).

ODPORNOŚĆ NA SUCHĄ ZGNILIZNĘ KAPUSTNYCH – GEN RLM 7

W odmianie rzepaku ozimego ES Capello znajduje się gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma) – gen RLM 7. Gen RLM 7 podczas porażenia rzepaku przez grzyb w specyficzny sposób zabezpiecza roślinę przed chorobą. Patogeny Phomy atakują liście rzepaku, z których przerastają w łodygę. Obecność genu RLM 7 w ES Capello sprawia, że chora tkanka zostaje odcięta od rośliny. Roślina produkuje wokół zarażonej części nekrotyczy pierścień. To uniemożliwia grzybowi przedostanie się do wiązek przewodzących, a więc dalsze porażenie rzepaku. 

WYSOKA ZDROWOTNOŚĆ OGÓLNA

Mieszaniec odmiany ES Capello toleruje główne choroby rzepaku ozimego: zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych oraz werticilioza.

ODPORNOŚĆ NA OSYPYWANIE SIĘ NASION

Mieszaniec rzepaku ozimego EURALIS systemu OGURA jest bardzo odporny na osypywanie się nasion ze względu na budowę łuszczyny niezależnie od powodów: nawalnego deszczu lub gradu czy fizjologicznego zaschnięcia rośliny. Łuszczyny rzepaków EURALIS są dość krótkie i odporne na działanie warunków fizycznych. Krótsze łuszczyny rzepaku to większa odporność na pękanie. 

WYSOKIE ZAOLEJENIE

Wysoka zawartość zawartość tłuszczu w nasionach rzepaku ozimego jest szczególnie ważna dla hodowców. Wysokie zaolejenie pozwala poprawić ekonomikę uprawy, gdy uda się uzyskać dopłatę za surowiec lepszej jakości. ES Capello daje plon najwyższej próby z wysoką zawartością tłuszczu w suchej masie nasion.