Międzyplon

Home 5 OFERTA 5 MIESZANKI POPLONOWE 5 MIĘDZYPLON

Międzyplon

Dostateczny poziom materii organicznej i zasobna gleba to podstawowe czynniki wpływające na utrzymanie urodzajności gruntów. Obniżona jakość gleby nie może być trwale rekompensowana poprzez stosowanie większych dawek nawozów lub produktów ochrony roślin. Konieczne jest szukanie innych rozwiązań. Użycie odpowiednio wyselekcjonowanych metod siewu międzyplonu lub gatunków współrzędnych w płodozmianie pozytywnie wpływa na urodzajność gleby oraz stabilność produkcji. Gleby z odpowiednim poziomem materii organicznej są odporniejsze na zmiany klimatyczne. Zapewnia ona naturalny obieg składników odżywczych i wspiera biologiczną aktywność. Ponadto, utrzymanie materii organicznej na odpowiednim poziomie jest niezbędne, by spełniać warunki dobrej praktyki rolniczej.

ZWIĘKSZENIE URODZAJNOŚCI GLEB

 • Symbiotyczne wiązanie azotu
 • Efektywne działanie nawozów, zatrzymanie składników odżywczych w materii organicznej i wykorzystanie ich w uprawie
 • Zwiększenie zawartości próchnicy i węgla organicznego w glebie
 • Stymulacja biologicznej aktywności gleb

POPRAWA STRUKTURY GLEBY

 • Redukcja zagęszczenia gleby i ograniczenie erozji
 • Tworzenie struktury glebowej w wyniku działania systemów korzeniowych i zwiększenie poziomu materii organicznej
 • Zwiększenie wilgotności gleby i ograniczenie ewaporacji
 • Wieloletnie zabezpieczanie powierzchni glebowej

KONTROLA POZIOMU SZKODNIKÓW I ZACHWASZCZENIA

 • Nakrywanie gruntów redukuje zachwaszczenie
 • Oddziaływanie fitosanitarne
 • Zahamowanie cyklu rozwojowego szkodników, ochrona przed nicieniami
 • Zakłócenie sekwencji upraw, uwzględniając uprawy roślin strączkowych
 • Zmniejszenie występowania chorób upraw przenoszonych przez glebę

KONTROLA POZIOMU SZKODNIKÓW I ZACHWASZCZENIA

 • Łatwiejsza obróbka gleb strukturalnych zmniejsza koszty paliwa
 • Redukcja kosztów nawozów mineralnych
 • Podwyższenie jakości i parametrów głównej uprawy
 • możliwość wykorzystania upraw jako pasz

Gotowe mieszanki:

FitSOIL Baza

FitSOIL Lato, Jesień

FitSOIL Jesień, Zima

OPTYMALNE STOSOWANIA MIESZANEK FITSOIL :