Kontakt

Home 5 KONTAKT

Kontakt

Agromund Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 25
46-100 Namysłów

Sekretariat –  tel./fax  77 410 34 54  wew. 21,
Anna Suchodolska 600 323 207
biuro@agromund.com.pl

NIP 7521443459
REGON 160359582

Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy w Opolu,
KRS 0000368139

Kapitał Zakładowy 5.405.000,00 zł. wpłacony w całości.

Zgoda

Kontakt do działów

Poznaj nasze oddziały

Dział księgowy

Dział sprzedaży hurtowej nawozów

Dział sprzedaży detalicznej Namysłów

Dyrektor Handlowy

Dział marketingu

Dział sprzedaży nasion i środków ochrony roślin

Dział sprzedaży Dąbrowa

Skup i kontraktacja Dąbrowa