Luboplony

Home 5 NAWOZY 5 LUVENA 5 LUBOPLONY

Luboplony

Stosuje się według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas.